Залез над Кутела

Поглед към Банско от връх Кутела.